Feed on
Posts
Comments

Fisher CC-3000

HiFi-Vor­ver­stär­ker


Frontansicht

Front­an­sicht

Rückansicht

Rück­an­sicht

Fisher CC-3000 Blockschaltbild

Gra­phi­ken


Frontansicht 1

Front­an­sicht 1

Frontansicht 2

Front­an­sicht 2

Frontansicht 3

Front­an­sicht 3


Anschlussfeld

Anschluss­feld

Typenschild

Typen­schild


Ein­stel­ler:

 • 2 Klang­stel­ler
 • 1 Balan­ce
 • 1 Pegel

Schal­ter:

 • Netz­schal­ter
 • Klang­stel­ler (Aus, Ein)
 • Betriebs­art (Mode: Rev, Ste­reo, Mono, L only, R only)
 • Tape (1 => 2, 1 Abhö­ren, Quel­le, 2 Abhö­ren, 2 =>1)
 • Pho­no (Ein­gangs­wahl + Ein­gangs­wi­der­stand)
 • Ein­gangs­wahl
 • Rum­pel­fil­ter (Aus, Ein)
 • Loud­ness (Aus, Ein)

Anschlüs­se:

 • 7 Paar Ein­gän­ge Links /Rechts (Cinch­buch­sen)
 • 3 Paar Aus­gän­ge Links/Rechts (Cinch­buch­sen)
 • 1 DIN-5-pol. Ton­band­an­schluss (Tape 1)

Grö­ße: 2 HE 19-Zoll­for­mat

Links:

Auk­ti­on: ⇒ ebay.de/itm/152271881357

One Response to “Fisher CC-3000”

 1. […] Fisher CC-3000 (Vor­ver­stär­ker) […]

Leave a Reply